Cool Head loosimängu reeglid

 1. Cool Head loosimäng toimub Una Cerveza OÜ e-poe veebikeskkonnas www.joogipood.ee ( ja www.unacerveza.ee )
 2. Loosimängus on võimalik osaleda perioodil 13.05–31.05.2020. Osalemine on tasuta.
 3. Loosimängus tohivad osaleda ainult vähemalt 18 aastased isikud, kes kinnitavad oma vanust käesolevate reeglitega nõustumisega ning loosimängu ankeedi siseselt vastava kohustuliku valikvastuse andmisega.
 4. Loosimängu korraldab ja andmete vastutav töötleja on Una Cerveza OÜ (edaspidi Korraldaja), reg.nr 12379855, aadress Pärnu mnt 102, 11312 Tallinn.
 5. Loosimängu läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate reeglitega.
 6. Loosimängu raames loositakse mängu raames õige vastuse andnute vahel välja  Cool Head sümboolikaga auhinnad – T-särgid, joogiklaasid. Kokku loositakse välja 10 auhinda.
 7. Eesti Vabariigi piires toimetab Korraldaja võidetud auhinnad võitjateni , täpne auhindade kättesaamise viis lepitakse Korraldaja ning auhinnavõitja vahel kokku peale loosimise toimumist ja auhinnavõitjate selgumist.
 8. Auhindu ei ole võimalik vahetada teiste esemete või raha vastu.
 9. Loosimängus osalemiseks peab osaleda soovija mängu toimumise veebikeskkonnas andma õige vastuse esitatud valikvastustega küsimusele ning lisama vastuse juurde oma korrektsed kontaktandmed -  ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress. ( nime alusel tuvastatakse isik, e-maili kasutatakse võimalikuks võidust teada andmiseks).
 10. Auhindade loosimine toimub 01.06.2020.
 11. Auhinnad loositakse lähtudes juhuslikkuse põhimõttest.
 12. Võitjatega võetakse ühendust 7 tööpäeva jooksul loosimisel märgitud e-posti aadressil.
 13. Võitjate ees- ja perekonnanimed avaldatakse loosimängu toimumise keskkonnas ning loosimängu läbiviija Una Cerveza OÜ sotsiaalmeediakontodel Facebookis ning Instagramis.
 14. Loosimängu lõppedes kustutatakse kõik mängu jooksul kogutud isikuandmed, välja arvatud juhul kui osaleja on andnud nõusoleku Korraldajale oma kontaktandmete kasutamiseks Korraldaja uudistoodetest, eripakkumistest või edasistest loosimängudest teada andmiseks. Samuti ei kustutata infot loosimängu võitjate ees- ja perekonnanimede osas, millised on avaldatud võidust teavitamise eesmärgil eelmises punktis toodud kanaleis.
 15. Korraldaja ei vastuta osaleja poolt esitatud valede või ebatäpsete andmete eest ning sellest tulenevast võimalikust võidetud auhinna mittekättesaamise eest.
 16. Juhul kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada 7 tööpäeva jooksul peale loosimise toimumist, võidakse loosida välja uus võitja või viia üle välja võtmata jääv auhind mõnda Korraldajapoolsesse edasisse mängu. Nimetatud 7 tööpäeva möödumisel hilisemaid pretensioone võimalikule auhinnaõigusele ei rahuldata.
 17. Korraldaja privaatsustingimused on leitavad loosimängu keskkonnas vastava lingi alt https://www.unacerveza.ee/isikuandmete-tootlemine
 18. Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest loosimängu toimumise keskkonnas ning Korraldaja sotsiaalmeedia kontodel Facebookis ja Instagramis.
 19. Kõik pretensioonid loosimängu korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Korraldajale e-posti teel cerveza@cerveza.ee  või kirjalikult postiaadressile Pärnu mnt 102, 11312 Tallinn.
 20. Kõik loosimängu puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.